Privatumo apsauga

Privatumo politika
Bendrovė „Xella International S.A.“  ir visos jos asocijuotosios ir susijusios įmonės (toliau – „Xella“) sveikina Jus apsilankius mūsų interneto svetainėje. Džiaugiamės, kad domitės mūsų bendrove ir siūlomais produktais. Jūsų duomenų apsauga mums ypač svarbi,  norėtume, kad lankydamiesi šioje interneto svetainėje jaustumėtės saugiai. Labai svarbus aspektas – privatumo apsauga tvarkant asmens duomenis, į tai atsižvelgiame visuose savo verslo procesuose. Lankantis mūsų interneto svetainėje surinktus asmens duomenis tvarkome pagal šalių, kuriose yra valdoma interneto svetainė, teisės aktų nuostatas. Duomenų apsaugos politika pagrįsta galiojančio ir bendrovėje „Xella“ taikomo proceso kodekso reikalavimais. „Xella“ interneto svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines, kurioms nėra taikomos šios privatumo politikos sąlygos. Nors atidžiai tikriname šių interneto svetainių turinį, negalime prisiimti atsakomybės už išorinių nuorodų turinį. Už susijusiose interneto svetainėse pateiktą turinį atsako tik šių svetainių operatoriai. „Xella“ gerbia Jūsų privatumą.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
Kaskart, kai apsilankote „Xella“ interneto svetainėje, mūsų tinklo serveris įsimena interneto paslaugų teikėjo, iš kurio buvote nukreipti į mūsų svetainę, pavadinimą, taip pat aplankytų puslapių pavadinimus, apsilankymo datą ir trukmę. Siekdama nustatyti lankytojų teikiamą pirmenybę ir optimizuoti svetainę, bendrovė „Xella“ naudoja slapukus. Slapukai – tai nedidelės rinkmenos, laikinai įrašomos į Jūsų kompiuterio kietąjį diską. Slapukų informacija palengvina naršymą ir leidžia patogiau naudotis mūsų interneto svetaine. Be abejo, „Xella“  interneto svetainėje galima naršyti ir nenaudojant slapukų. Mūsų naudojami slapukai nesaugo jokių konkrečių asmens duomenų, todėl Jūsų privatumas visiškai apsaugotas. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus. Galite atsisakyti slapukų įrašymo į Jūsų kompiuterio kietąjį diską, interneto naršyklės meniu pasirinkę nuostatą „Nepriimti slapukų“. Norint išsamesnės informacijos, reikia susipažinti su interneto naršyklės instrukcijomis. Tačiau reikia atminti, kad išjungus slapukus gali būti apribotasis kai kurios mūsų siūlomos funkcijos. Be to, asmens duomenys įrašomi tik tokiu atveju, jeigu juos mums pateikiate savanoriškai, t. y. užpildote anketą registruodamiesi, dalyvaudami konkursuose arba sudarydami sutartis.

Asmens duomenų naudojimas ir perdavimas, įsipareigojimas juos naudoti pagal paskirtį
Jūsų asmens duomenys bus naudojami techninio interneto svetainės valdymo, klientų valdymo tikslais, rengiant apklausas apie produktus ir  rinkodarai, remiantis bendrovės „Xella“ ar jos vardu veikiančių agentūrų poreikiais. Asmens duomenys gali būti renkami ir perduodami atitinkamoms valstybės institucijoms tik aplinkybėmis, kurios yra numatytos nacionalinės teisės aktuose. Jūsų asmens duomenys bus perduoti kitoms „Xella“ grupės įmonėms arba specializuotoms įmonėms, su kuriomis sudaromos paslaugų teikimo sutartys. Mūsų darbuotojai, atstovai, asocijuotosios ir susijusios įmonės yra įpareigotos laikytis konfidencialumo ir mūsų verslo proceso taisyklių ir teisinių aktų reikalavimų.

Papildomos galimybės
Jūsų asmens duomenis norėtume naudoti siekdami palengvinti informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas teikimą, tam tikrais atvejais – norėdami sužinoti Jūsų nuomonę apie mūsų produktus ir paslaugas. Žinoma, dalyvavimas tokio tipo akcijose yra savanoriškas. Jeigu nesutinkate, prašome informuoti mus bet kuriuo metu tradiciniu arba elektroniniu paštu, o mes padarysime atitinkamus Jūsų duomenų pakeitimus.

Prieigos prie asmens duomenų teisė
Jeigu pageidaujate, bendrovė „Xella“ raštu, kaip numatyta atitinkamuose įstatymuose, supažindins Jus su saugomais Jūsų asmens duomenimis. Tokiu atveju, jeigu,  nepaisant pastangų užtikrinti Jūsų duomenų tikslumą ir aktualumą, paaiškės, kad mūsų saugomi duomenys yra klaidingi, gavę prašymą padarysime pakeitimus.

Saugumas
Bendrovė „Xella“ naudoja technines ir organizacines priemones visų tvarkomų  duomenų apsaugai nuo netyčinio arba tyčinio klastojimo, praradimo ar sunaikinimo, taip pat nuo neteisėtos prieigos. Jos, kintant technologijoms, nuolatos tobulinamos.

Kontaktai
Jeigu pageidaujate, kad Jūsų duomenys būtų pataisyti arba pašalinti, jeigu turite kokių nors pasiūlymų ar rekomendacijų dėl asmens duomenų apsaugos, prašome rašyti tradiciniu paštu mūsų adresu arba elektroninio pašto adresu kommunication@xella.com.

Už asmens duomenų apsaugą atsakingas subjektas
Už asmens duomenų apsaugą atsakingas subjektas, kaip numatyta Vokietijos asmens duomenų ir privatumo apsaugos įstatyme, yra toliau nurodyta bendrovė.